Hakkımızda

KURULUŞUN VİZYONU
Geliştirdiği çevreci, inovasyona dayalı enerji depolama sistemleri ile elektrikli ve/veya alternatif yakıtlı mobil uygulamalar alanında kendi bilgi birikimine dayalı yüksek mühendislik ürünleri geliştiren, 2023 yılı itibari ile 100.000.000 Euro üzerinde ciro yapan, uluslararası bir firma olmak.
KURULUŞUN MİSYONU
Nitelikli iş gücüne ve ileri teknolojiye dayalı yüksek katma değerli çevreci ürünler üretmek, en büyük sermayemizin insan olduğu kabulunden yola çıkarak çalıştığımız her alanda insan ve çevre odaklı bir duruş sergileyerek, yenilikçi fikirler ve nitelikli iş gücü için cazibe merkezi oluşturarak, motivasyonu yüksek, nitelikli ve yaratıcı bir çalışan profili ile geleceğin teknolojilerini geliştirmek, sosyal ve ahlaki sorumluluklarımızın bilincinde daha yaşanılabilir bir dünya oluşturmak ve insanlığın gelişimine katkı sağlamaktır.
KALİTE POLİTİKASI
  • Kalite yönetim sistemimizin ISO 9001 standardının gereklerini yerine getirecek şekilde dokümante edilmesi, belgelendirilmesi ve sürekli iyileştirilmesi,
  • Toplam Kalite felsefesini esas alarak, takım ruhu içerisinde şirket ve birim hedeflerine ulaşılması,
  • İş süreçlerimizin özdeğerlendirme süreci ile gözden geçirilerek, performansımızı geliştirecek önleyici yaklaşımların belirlenmesi,
  • Sürekli iyileştirme yaklaşımı doğrultusunda tüm süreçlerimizdeki verimliliğin uluslararası düzeyde rekabet edebilecek seviyeye yükseltilmesi,
  • Yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımların cesaretlendirilmesi, teknik ve davranışsal yetkinlikleri artıracak eğitimlerin gerçekleştirilmesi